2016 הסדנא של רן - Kitchen Jazz

Kitchen 1
Kitchen 2
Kitchen 3
Gili So What
Gili Georgia on My Mind
Itai 1
Itai 2
Itai 2
Ran solo 1
Ran solo 2