2022-הרכב יונתן פרחי-Funk

Warm Up
The Chicken
Maiden Voyage
Master Blaster
Corcovada
Days of Wine and Roses
Misty