מלים יחידאיות בתנ"ך
:המילה מכילה אותיות
:השורש מכיל אותיות
ספר